ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศัลยกรรมใบหน้า
dot
bulletดึงหน้าบางส่วน (ขมับและแก้ม)
bulletดึงหน้า (หน้าและคอ)
bulletตาสองชั้น , หนังตาตก
bulletตัดถุงไขมันใต้ตา
bulletเสริมจมูก
bulletแก้ไขปีกจมูก
bulletเสริมคาง
bulletเสริมโหนกแก้ม
bulletลักยิ้ม
bulletตกแต่งริมฝีปาก
bulletแก้ไขหูกาง
bulletเหลาลูกกระเดือก
dot
ศัลยกรรมหน้าอก
dot
bulletเสริมหน้าอก
bulletแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน
bulletลดขนาดเต้านม
bulletเสริมหน้าอก หลังผ่าตัด มะเร็งเต้านม
bulletตกแต่งหัวนม
dot
ศัลยกรรมเพื่อการกระชับสัดส่วน
dot
bulletดูดไขมัน
bulletแก้ไขหน้าท้องลาย, หย่อนยาน
dot
ศัลยกรรมแปลงเพศ
dot
bulletแปลงเพศชายเป็นหญิง
bulletแปลงเพศชายเป็นหญิงโดยใช้ลำไส้ใหญ่
bulletแก้ไขช่องคลอดตีบตัน โดยใช้ลำไส้ใหญ่
dot
ศัลยกรรมแก้ไขการพิการและอื่นๆ
dot
bulletปากแหว่ง
bulletเพดานโหว่
bulletนิ้วติดกัน
bulletผังผืดใต้ลิ้น
bulletแผลเป็น
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
thaiplasticclinic.com


แปลงเพศชายเป็นหญิง article
การแปลงเพศ (Sex Change)
 
 
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะที่เกิดความขัดแย้งของการรับรู้เพศ และสภาพร่างกายไม่สอดคล้องกัน มีคำเรียกทางการแพทย์ว่า gender dysphoria หรือ gender identity disorder ถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่พบมากในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้จากการศึกษาอย่างจริงจัง และมีความเข้าใจถึงสาเหตุ รวมถึงลักษณะความผิดปกติของผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างลึกซึ้งแล้ว พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่เด็กในช่วงอายุ 3 - 5 ปี และการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ในปัจจุบันค่อนข้างได้ผลดี และทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้

เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการรักษาที่เป็นขั้นตอนและมีรายละเอียดที่ซับซ้อน และหากจะให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นมาตรฐานนั้น ผู้ป่วยควรจะรักษาในสถานที่แห่งเดียวกัน การจะรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้น จำเป็นต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าผู้ป่วยที่มารักษานั้นเป็นผู้ป่วยกลุ่มนี้หรือไม่ และการผ่าตัดจะสามารถทำได้หรือไม่นั้น จะมีขั้นตอนพิจารณาดังนี้

1. ผู้ป่วยต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในเพศที่ตรงข้ามกับร่างกายตลอดเวลา และประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
2. ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจและประเมินพฤติกรรมโดยจิตแพทย์อย่างน้อย 2 คน และหนึ่งในสองคน ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ
3. ต้องได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้อยู่ในเพศตรงข้ามเสียก่อน
4. ก่อนผ่าตัดแปลงเพศต้องผ่าตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างอวัยวะเพศเสียก่อน
 
การแปลงเพศชายเป็นหญิง

การสร้างอวัยวะเพศหญิงเป็นการสร้างช่องคลอดเทียมที่มีขนาดลึกพอสมควร เพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะของเพศหญิง และสามารถร่วมเพศได้ โดยสร้างรูปร่างของอวัยวะเพศใหม่ให้ดูคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงให้มากที่สุด โดยประกอบด้วยแคมนอกและแคมใน , การเปลี่ยนแนวทางของท่อปัสสาวะให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ชายจะปัสสาวะพุ่งไปข้างหน้า ส่วนในผู้หญิงจะมีทิศทางพุ่งลงล่าง , สร้างจุดรับสัมผัสหรือปุ่มคลิตอริส (หากทำได้เพื่อทำให้มีจุดรับสัมผัสที่ใกล้เคียงกับของผู้หญิงมากที่สุด)


รายละเอียดเบื้องต้นในการผ่าตัดแปลงเพศ

1. ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคอันตรายหรือเสี่ยงต่อการผ่าตัด ทั้งนี้เนื่องจากการผ่าตัดต้องใช้ยาสลบร่วมด้วย ผู้ป่วยจึงต้องมีสุขภาพแข็งแรงพอสมควร จะต้องมีการตรวจเลือดเพื่อตรวจโรคที่มากับเลือด โดยเฉพาะเชื้อไวรัสเอดส์และตับอักเสบเป็นต้น หลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจคือลักษณะของอวัยวะเพศว่า มีขนาดเพียงพอจะใช้สำหรับการสร้างช่องคลอดใหม่หรือไม่ หากมีขนาดสั้นเกินไป หรือเคยขลิบหนังอวัยวะเพศส่วนปลายมาแล้วนั้น ก็จะมีผลทำให้การผ่าตัดได้ช่องคลอดที่ตื้นเกินไป ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มความยาว โดยการใช้ผิวหนังมาปลูกช่วย หรือเลือกใช้ลำไส้ใหญ่มาช่วยในการทำช่องคลอดให้ได้ความลึกที่เพียงพอ หากไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้แล้วการสร้างช่องคลอด จะใช้ผิวหนังรอบอวัยวะเพศเดิมในการสร้างผนังช่องคลอด
   
2. ในการผ่าตัด หลังดมยาสลบ แพทย์จะทำการเจาะช่องเพื่อเป็นช่องคลอดใหม่ให้ได้ความลึกเพียงพอ และจัดการตัดส่วนต่างๆให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ ท่อปัสสาวะให้พุ่งลงล่าง , การตัดปลายอวัยวะเพศชายโดยเลาะส่วนหนึ่งเก็บไว้พร้อมเส้นเลือดและเส้นประสาทเพื่อสร้างจุดคลิตอริสใหม่ , ตัดลูกอัณฑะออกพร้อมท่อส่งน้ำเชื้อให้เหลือสั้นที่สุด , ตัดแต่งผิวหนังส่วนเกิน และสร้างอวัยวะเพศส่วนนอกให้ได้รูปร่างที่ดูเหมือนอวัยวะเพศหญิงมากที่สุด เป็นอันเสร็จสิ้นการผ่าตัด หลังจากนั้นผู้ป่วยต้องได้รับการปิดช่องคลอดที่สร้างใหม่ด้วยผ้ายาและใส่สายสวนปัสสาวะ เพื่อเป็นทางระบายน้ำปัสสาวะไม่ให้เลอะแผลผ่าตัด พร้อมกับมีสายระบายเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดคั่งค้างในส่วนที่ผ่าตัด

 
 
การดูแลหลังผ่าตัด

ในระยะแรกจะมีการดูแลแผลผ่าตัดให้หายเป็นปกติก่อน หลังจากนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อทำการถ่างขยายช่องคลอดที่แพทย์สร้างไว้ให้คงความกว้างและลึกอย่างน้อย 6 - 12 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากแผลเป็นที่เกิดขึ้นจะทำให้ช่องคลอดตีบหรือตันได้ การใช้งานในการร่วมเพศสามารถใช้ได้ตามปกติเมื่อแผลหายดีและผิวหนังในช่องคลอดหายสนิทดีแล้ว ส่วนมากใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาฮอร์โมนบำบัด เพื่อคงสภาพหญิงอย่างต่อเนื่องต่อไป
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ศัลยกรรมแปลงเพศ

แปลงเพศชายเป็นหญิงโดยใช้ลำไส้ใหญ่ article
แก้ไขช่องคลอดตีบตัน โดยใช้ลำไส้ใหญ่ articleCopyright © 2012 Make Me Clinic All Rights Reserved.

Make Me Clinic (เมคมี คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง)
ที่อยู่ :  เลขที่ 90/3 หมู่ 18 หมู่บ้าน BizTown (ตรงข้าม Big C สุขสว้สดิ์) ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางพึ่ง   อำเภอ พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : 10130
เบอร์โทร : 02-462 6626      มือถือ :  081-695 0777
อีเมล : doctor@makemeclinic.com
เว็บไซต์ : www.makemeclinic.com